Política de privadesa

Política de privadesa de Caliu

La web de Caliu posa a disposició del públic en general o de persones especialment convidades alguns serveis com ara allotjament de continguts, blogs, wikis, gestor de tasques, etc. i en el futur en pot oferir més (o menys). Alguns serveis que utilitzem a Caliu són proveïts per altres. Aquí apuntem la política de privacitat i protecció de dades personals que s’aplica en general a tots els oferts pels servidors de caliu. Per als serveis oferts per terceres parts (per exemple les llistes de correu a Riseup, o control de versions, o redirecció de correu a Google, o CDmon, etc.), consulteu les respectives polítiques de privacitat.

Cada servei pot recollir diferents dades identificatives de la persona que s’hi inscriu. En general l’adreça de correu electrònic és necessària i es manté confidencial, mentre que la resta de dades són optatives o bé admeten l’ús de pseudònims i poden publicar-se o no segons el servei o la configuració del compte d’usuari. Per tant recomanem no introduir aquestes altres dades o al menys no proporcionar valors correctes que permetin la identificació de l’usuari. Caliu tractarà totes les dades excepte l’adreça electrònica com a dades no relacionables amb persones físiques, no n’exigeix ni n’ofereix cap garantia de correcció o integritat i adverteix de que poden quedar accessibles al públic en general segons el servei en concret.

L’adreça de correu electrònic no es publicarà al públic en general però es pot fer servir per a enviar correus automatitzats segons el servei (per exemple renovacions de contrasenyes, avisos d’actualitzacions de dades, etc.). Aquests correus es poden enviar en clar i podrien ser interceptats en trànsit per terceres parts que Caliu no controla. Recordem que en els serveis com a àlies de redirecció de correu o llistes de correu, que actualment no ofereix Caliu però utilitzem els de terceres parts, l’adreça de correu pot ser visible per als altres usuaris dels serveis. L’adreça de correu (ni cap altra dada) no es farà servir per a transmetre informacions alienes al servei, ni publicitat o propaganda.

La majoria de programari als servidors de Caliu no és desenvolupat per Caliu. És possible que les aplicacions web enviïn galetes (cookies) que s’emmagatzemaran al navegador de l’usuari. Per a evitar-ho, podeu configurar el navegador per a rebutjar-les (això podria reduir alguna funcionalitat en algun cas).

Els servidors de Caliu poden recollir, sense necessàriament retenir-les, a més de les dades facilitades per l’usuari, les relacionades amb el seu trànsit (hora i adreça IP d’accés, identificació facilitada pel programari d’accés, preferències de continguts, etc.).

Les dades es faran servir per a proporcionar els serveis per als què es recullen, i es podran utilitzar internament per al manteniment i auditoria dels servidors. També es podran publicar agregades en forma d’estadístiques d’us.

Caliu no cedirà en cap cas l’adreça de correu electrònic a terceres parts, excepte a les autoritats en casos legalment ineludibles.

Caliu podrà cancel·lar qualsevol servei i eliminar les dades personals emmagatzemades quan ho decideixi.

Les dades personals facilitades es conservaran en un fitxer automatitzat registrat a l’Agència espanyola de protecció de dades, el responsable del qual és l’associació CALIU (associació d’usuaris de GNU/Linux en llengua catalana), NIF G62727763. A l’empara de la General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679 de protecció de dades de caire personal teniu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les dades personals que ens faciliteu, i el podreu exercir preferentment a través dels propis serveis (accedint amb el nom d’usuari i contrasenya, per exemple) o per correu electrònic a junta (at) caliu.cat.

Prenem les mesures de seguretat raonables per evitar accessos impropis a les vostres dades; tot i això, la comunicació per Internet és insegura, i no podem garantir la seguretat de les dades enviades a través de la xarxa.

Política de privadesa del fitxer de membres de Caliu

Per tal de gestionar la llista de persones associades, l’associació Caliu disposa d’un fitxer de dades personals que inclou les següents dades:

  • Nom i cognoms
  • Document d’identitat
  • Compte bancari (potencialment si algun dia es domicilien rebuts de quotes)
  • Adreça de correu electrònic i postal.

Les dades es faran servir per a gestionar les activitats associatives (cobrament de quotes, convocatòries de reunions i assemblees) segons requereixen els estatuts i la legislació. No es publicaran ni es facilitaran a tercers sense autorització expressa de les persones interessades, excepte a les autoritats en casos legalment ineludibles. Es podran publicar agregades en forma d’estadístiques.

Les dades personals facilitades es conservaran en un fitxer automatitzat registrat a l’Agència espanyola de protecció de dades, el responsable del qual és l’associació CALIU (associació d’usuaris de GNU/Linux en llengua catalana), NIF G62727763. A l’empara de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caire personal teniu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les dades personals que ens faciliteu, i el podreu exercir preferentment a través dels propis serveis (accedint amb el nom d’usuari i contrasenya, per exemple) o per correu electrònic a junta (at) caliu.cat.

Prenem les mesures de seguretat raonables per evitar accessos impropis a les vostres dades; tot i això, la comunicació per Internet és insegura, i no podem garantir la seguretat de les dades enviades a través de la xarxa.